CSD-Berlin-russ-2013-4.jpg

"Herr Putin: Stopp den Hass": CSD in Berlin 2013
Quelle: 
RDL, S. Boltovskaja