Tagesinfo von Dienstag 1.10.1991

Tagesinfo von Dienstag 1.10.1991

Di 01.10.91 1 Lebensschützerprozeß 1 Km
Di 01.10.91 2 Frauen in Kommunalparlamenten 1 Km
Di 01.10.91 3 Anti-Conquista-Treffen 1  
Di 01.10.91 4 Frauen in Männerberufen 7  
Di 01.10.91 5 Saarbrücker Medientage 7  
Di 01.10.91 6 Haiti - Putschversuch?    
Di 01.10.91 7 Studiorunde: AusländerInnenpogrome