انفجار در مرکز آموزشی کاج در کابل بیش از 150 کشته و زخمی در پی داشت: کشتار کودکان و نوجوانان مصداق بارز نسل کشی

کشتار کودکان و نوجوانان مصداق بارز نسل کشی

photo_6230899358174393274_y.jpg

Lizenz: 
Keine (all rights reserved)

جمعه 30 سپتامبر 2022 یک حمله انتحاری در یک آموزشگاه در کابل باعث کشته و زخمی شدن بیش از 150 تن شد. تقریباً تمامی این کشته و زخمی ها دختران و پسرانی از قوم هزاره هستند که برای سپری کردن یک امتحان کنکور آزمایشی آمده بودند. گزارشی از علی موسوی