حقوق و آزادی زنان: اعتراضات علیه کشته شدن مهسا امینی در ایران

اعتراضات علیه کشته شدن مهسا امینی در ایران

artin-bakhan-bBHMqG0X2V0-unsplash.jpg

Lizenz: 
CC Attribution, Non-Commercial, Share Alike

بیش از ده روز است که اعتراضات سراسری به کشته شدن یک دختر توسط پلیس، ایران را فرا گرفته است. مهسا امینی به گفته پلیس به علت نداشتن حجاب مناسب بازداشت شده بود. گفتگویی داشتیم با مهتاب محبوب مهاجر فمنیست و مسئول هماهنگی و تولید محتوا در رادیوها و پادکستهای تهیه شده توسط مهاجران در پروژه Netzwerk Medinvielfalt