مصاحبه با ضیاء فروغ نوازنده و خواننده سنتی افغانستان: از کابل تا فرایبورگ همراه با دنبوره

از کابل تا فرایبورگ همراه با دنبوره

photo_6230899358174393244_y.jpg

Lizenz: 
Keine (all rights reserved)

ضیاء فروغ از جمله هنرمندانی است که با آمدن طالبان مجبور به ترک وطن شده است. او که به همراه خانواده اش فعلا در شهر فرایبورگ آلمان زندگی می کند در این مصاحبه در مورد فعالیتهای هنری و اجتماعی اش در کابل صحبت کرده است و از برنامه هایش در آینده گفته است. میزبان گفتگو علی موسوی.