گفتگو با استاد شفیق الله شفیق استاد پیشین دانشگاه بلخ: تحصیلات عالی در دوره طالبان، دستاوردی در حال فروپاشی

تحصیلات عالی در دوره طالبان، دستاوردی در حال فروپاشی

photo_6336644326335034164_y.jpeg

Mr. Shafiq among a group of students of Balkh University - the era of the Islamic Republic of Afghanistan
Lizenz: 
Keine (all rights reserved)
Quelle: 
Shafiqullah Shafiq

با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، تغییرات عمده‌ای در همه بخش‌های حکومت‌داری ایجاد شد. یکی از وزارت‌هایی که طعم سیاست‌های عقب‌گرایانه گروه طالبان را چشید وزارت تحصیلات عالی بود.
در همان ماه‌های نخست، رهبران طالبان اعلام کردند که مدارک دانشگاهی از نظر آنان ارزشی ندارد و طلبه‌های علوم دینی در جایگاه بالاتری قرار دارند نسبت به آنانی که علوم بشری فرا گرفته‌اند.
با این گونه سیاست‌ها رهبری وزارت به ملاهایی سپرده شد که نه تجربه‌ای از دانشگاه داشتند و نه اعتقادی به این نوع سیستم آموزشی.
جدا کردن دانشجویان دختر و پسر و مجبور کردن دختران به پوشیدن روبنده و برقع از نخستین دستوراتی بود که توسط ملاها صادر شد. در قدم بعد دانشگاه ها مجبور شدند واحدهای اضافی در نصاب درسی خود برای تمام رشته ها بگنجانند. در حالی که قبلا هم در هر سمستر واحدهایی با عنوان ثقافت اسلامی داشتند.
جدا کردن دانشجویان دختر و پسر و مجبور کردن دختران به پوشیدن روبنده و برقع از نخستین دستوراتی بود که توسط ملاها صادر شد. در قدم بعد دانشگاه ها مجبور شدند واحدهای اضافی در نصاب درسی خود برای تمام رشته ها بگنجانند. در حالی که قبلا هم در هر سمستر واحدهایی با عنوان ثقافت اسلامی داشتند.
با توجه به این که وزارت تحصیلات عالی و به خصوص سیستم ارتقاء کیفیت و رقابت بین دانشگاه های دولتی و خصوصی باعث شده بود تحصیلات عالی یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری محسوب شود  بعد از به حاکمیت رسیدن دوباره طالبان و فراری دادن بسیاری از استادان و کارمندان دانشگاه ها، در این زمینه هم افغانستان چندین سال به عقب باز خواهد گشت.
در این زمینه مصاحبه ای انجام داده ایم با استاد شفیق الله شفیق استاد پیشین دانشگاه بلخ و فعال رسانه ای که فعلا در شهر فرایبورگ زندگی می کنند.