Interview mit Janusz Szlechta / Rozmowa z dziennikarzem z Nowego Yorku

Interview mit Janusz Szlechta / Rozmowa z dziennikarzem z Nowego Yorku